Årsmøte
Innkalling, årsrapport og budsjett

ROGALAND QUILTELAG

INNKALLER TIL ÅRSMØTE
ONSDAG 15.FEBRUAR 2017 KL. 19.30.

Sted: Løa på Varatun Gård

Saksliste:

  • Åpning og konstituering
  • Valg av møteleder
  • Valg av referent
  • Valg av to medlemmer til underskriving av protokollen
  • Årsberetning for 2016
  • Regnskap for 2016
  • Innkomne forslag

Nr. 1. Forslag om vedtektsendring v/ Valgkomiteen, vedlegg 1.

Nr. 2. Forslag til årsmøtet v/ Gudbjørg Hetland, vedlegg 2.

Nr. 3. Forslag om vedtektsendring v/ styret, vedlegg 3.

Nr. 4. Avstemming på å arrangere Vestlandstreffet 2018 v/ styret, vedlegg 4.

Nr. 5. Vestlandstreff v/ Valgkomiteen, vedlegg 5.

  • Valg av nytt styre
  • Valg av ny valgkomite

Velkommen!
Med hilsen Rogaland Quiltelag 

 v/ Anita Langenes
Leder  

Det blir avholdt årsmøte 

onsdag 15. februar 2017 kl. 19.30 

                       Minner på at saker må meldes skriftelig til styret 3 uker for møtet.