Retningslinjer for å avholde kurs

Det skal inngås skriftlig kursavtale med kursholder. Den må signeres av begge parter.

Kursholder blir honorert med de til enhver tid gjeldende satser i Norsk Quilteforbund.

Påmelding til kurs vil være bindende. Dette vil si at det må foreligge legeerklæring for fritak av betaling hvis en ikke kan gjennomføre kurset. Det er lov å finne stedfortreder som betaler kurset og gjennomfører hvis en selv blir forhindret.

Hvis det ikke blir nok deltagere forbeholder Rogaland Quiltelag seg retten til å avlyse kurset dersom det er færre enn 2/3 av mulig antall påmeldte. Dette må skje senest to uker før kursstart.

Betalingsfrist til kurs settes til ca. 14 dager før kursstart.

Kursdeltagere må arbeide med det som undervisningen på kurset gjelder og rette seg etter kursholder.

01.11.2016 Rogaland Quiltelag